Zberný dvor počas Veľkonočných sviatkov bude zavretý

  • 13. apríl 2017

        Zberný dvor bude počas Veľkonočných sviatkov 

                            14.4. - 17.4.2017

                                                     

                                ZAVRETÝ