Miestne komunikácie

  • čistenie MK
  • zimná údržba MK
  • čistenie krajníc
  • opravy MK

zodpovedný vedúci: Juraj Straka

tel.: 0905 / 859 465
e-mail: straka@tsst.sk