Verejné osvetlenie

  • údržba VO + rozsiahlejšie rekonštrukcie
  • práce plošinou
  • údržba rozhlasu

zodpovedný vedúci: Ing.Zuzana Chvílová

tel.: 0905 / 254 350

e-mail: strakova@tsst.sk