Verejný register odberateľských vzťahov

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
 

K stiahnutiu: zmluva_na_vypracovanie_zameru.pdf, Veľkosť: 2.07 MB, Dátum zverejnenia 29. 3. 2011,  Dátum účinnosti 30. 3. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Vypracovanie zámeru na zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov na ŽP

 

Dátum zverejnenia 29. 3. 2011,  Dátum účinnosti 30. 3. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zneškodnenie odpadu

 

K stiahnutiu: dodatok_1_zmluva_kos.pdf, Veľkosť: 743.44 kB, Dátum zverejnenia 10. 12. 2010,  Dátum účinnosti 11. 12. 2010 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Dodatok 1-6

 

Dátum zverejnenia 5. 1. 2011,  Dátum účinnosti 6. 1. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS

 

K stiahnutiu: Komtes - monitorovanie vozidiel, Veľkosť: 3.84 MB, Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,  Dátum účinnosti 8. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Dodávka hardwaru pre monitorovnie 6 ks vozidiel s kontrolou PHM a 1 ks bez kontroly PHM.

 

K stiahnutiu: Komtes - prevádzka Webdispečink, Veľkosť: 5.25 MB, Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,  Dátum účinnosti 9. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Poskytnutie služby Komtes-Webdispečink

 

K stiahnutiu: dodatok_7_zmluva_kos.pdf, Veľkosť: 1.14 MB, Dátum zverejnenia 14. 2. 2012,  Dátum účinnosti 15. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Dodatok 7

 

K stiahnutiu: zmluva_prevak_sepuratory.pdf, Veľkosť: 4.93 MB, Dátum zverejnenia 8. 8. 2013,  Dátum účinnosti 9. 8. 2013 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o prevádzkovaní odlučovačov ropných látok

 

K stiahnutiu: zmluva_internacional_counsulting.pdf, Veľkosť: 1.69 MB, Dátum zverejnenia 14. 2. 2012,  Dátum účinnosti 15. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o dielo - zimná a letná údržba

 

K stiahnutiu: zmluva_brestensky.pdf, Veľkosť: 1.33 MB, Dátum zverejnenia 16. 2. 2012,  Dátum účinnosti 17. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva Breštenský

 

K stiahnutiu: zmluva_akte.pdf, Veľkosť: 2.58 MB, Dátum zverejnenia 16. 2. 2012,  Dátum účinnosti 17. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva Akte

 

K stiahnutiu: zmluva_magna_elektrika.pdf, Veľkosť: 3.54 MB, Dátum zverejnenia 2. 1. 2012,  Dátum účinnosti 3. 1. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva na dodávku elektrickej energie

 

K stiahnutiu: eu_interier_dodavka_vody_tehel.pdf, Veľkosť: 1.5 MB, Dátum zverejnenia 18. 3. 2012,  Dátum účinnosti 19. 3. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

 

K stiahnutiu: internacional_cons_dodatok_c.pdf, Veľkosť: 641.05 kB, Dátum zverejnenia 2. 4. 2012,  Dátum účinnosti 3. 4. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zabezpečovanie údržby parkoviska, zásobovacieho priestoru

 

K stiahnutiu: ros_zmluva_o_prenajme.pdf, Veľkosť: 1.18 MB, Dátum zverejnenia 8. 9. 2011,  Dátum účinnosti 9. 9. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie

 

K stiahnutiu: ros_dodatok_c_1_k_zml_o_prenajm.pdf, Veľkosť: 1.31 MB, Dátum zverejnenia 17. 11. 2011,  Dátum účinnosti 18. 11. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia

 

K stiahnutiu: pavel_skala_zmluva_o_dielo.pdf, Veľkosť: 1.78 MB, Dátum zverejnenia 15. 6. 2012,  Dátum účinnosti 16. 6. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou

 

K stiahnutiu: albera_mor_kupna_zmluva_01_2012.pdf, Veľkosť: 4.37 MB, Dátum zverejnenia 15. 6. 2012,  Dátum účinnosti 16. 6. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky

 

K stiahnutiu: orange_1_1.pdf, Veľkosť: 1.27 MB, Dátum zverejnenia 4. 9. 2012,  Dátum účinnosti 5. 9. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o elektronických komunikačných službách

 

K stiahnutiu: orange_2_2.pdf, Veľkosť: 2.56 MB, Dátum zverejnenia 4. 9. 2012,  Dátum účinnosti 5. 9. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Hromadná dohoda o dodatkoch

1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  Ďalšia